Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Nettet bugner af muligheder for at købe ting. Der findes stort set ikke det, der ikke kan erhverves online, hvilket naturligvis også betyder, at udbuddet af webshops er enormt.

Der er rigtig mange gode webshops på nettet, og der er rigtig mange som man trygt kan overlade sine kreditkortoplysninger til og være sikker på, at de ikke på nogen måder bliver misbrugt.

Men hvor der er mange penge, er der også altid nogen, der vil hoppe over hvor gærdet er lavest og forsøge at tjene penge på uærlig vis. Nethandlen har igen i år slået rekorder og er nu på omkring 100 milliarder, hvilket betyder, at der er rigtig mange penge der skifter hænder online.

Når man handler i Danmark, er det ofte en rigtig god ide at kigge efter det lille e-mærke, der betyder at butikken er registreret hos e-handelsfonden, og derfor er til at stole på. Det betyder dog ikke, at alle shops der ikke har e-mærket ikke kan stoles på, for det er trods alt ikke tilfældet. E-mærket er en dansk standard og bruges derfor kun på danske webshops. I et marked der foregår online, er landegrænser dog ingen hindring, og derfor handler vi også meget med udenlandske butikker, hvor det kan være svært at finde rundt i hvad der ærlige shops, og hvad der ikke er.

Den nye danske side Pricepusher.eu er en hjemmeside, der har en oversigt over webshops med det danske e-mærke, for på den måde at kunne vise besøgende hvilke butikker de kan stole på, når de handler på nettet.

PricePusher fokuserer primært på smartphones, tablets, elektronik og lignende, og det er også her, at der er rigtig mange tvivlsomme butikker, der prøver at snyde forbrugerne, da det kan være svært at gennemskue skidt fra kanel.