Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

I Danmark er vi heldige at have gode forhold for selvstændige. De værdsættes, har forholdsvist løse, juridiske rammer og har et godt socialt sikkerhedsnet at falde tilbage på. Hvis du er en af de mange danske, selvstændigt erhvervsdrivende, vil du dog også kunne skrive under på, at det, på trods af de mange gode faktorer i Danmark, næppe er nemt at drive sin egen virksomhed. Det kræver konstant hårdt og fokuseret arbejde for ganske lille løn de første år, og hvis man skal have succes, skal man have fokus det rette sted på det rette tidspunkt.

Hvad er en SWOT analyse

Det er en svær evne, og det kan virke som om, nogle bare har den, mens andre aldrig får den. Det er dog ikke tilfældet. Selvom det falder nogle mere naturligt end andre på den måde at varetage mange forskellige roller på samme tid, er det altid noget der skal læres. Første skridt på vejen er at erkende, at fokus bør være på produktet, mens meget andet bør udliciteres. Udliciter for eksempel gerne online markedsføring til dem, der ved mere. ”Hvad er SEO” er ikke et spørgsmål man behøver stille sig selv i virksomhedens første år.

 

Det kan man for eksempel gøre med en såkaldt SWOT analyse. SWOT er en engelsk forkortelse men står i en dansk oversættelse for styrker, svagheder, muligheder og trusler. Ofte deles en god SWOT analyse i to kategorier, hvor de første to omhandler indre forhold, mens de næste to omhandler de ydre. Med en SWOT analyse bliver strategien tydeligere.

 

En analyse af virksomhedens indre forhold, styrker og svagheder, kan for eksempel vise, at man bør bruge flere midler på markedsføring. En analyse af de ydre forhold, muligheder og trusler, kan derimod anspore overvejelser om, hvad fremtidens tendenser bør betyde for din virksomhed lige nu. I samspil udgør de en SWOT analyse og kan give et godt overblik over din virksomhed og din bedste strategi.